Контрол на качеството в 3D принтирането - Makeseum

Контрол на качеството

Нашите процедури за контрол на качество са въведени, за да гарантираме, че вашият продукт е направен със задоволително качество и е доставен навреме

Процес за осигуряване на качеството

Разработили сме проста стратегия за проверка на качеството на нашите производствени процеси. Следвайки тези стъпки, ние гарантираме, че всяка част се доставя с най-високо качество с повтарящи се стандарти.

ПРОВЕРКА НА

ДИЗАЙН

3D файловете се подлагат на инспекционен анализ, за да се гарантира, че дизайните са подходящи за 3D печат. Използвайте нашето ръководство за проектиране, за да проверите дали вашите части отговарят на спецификациите.

ПЛАНИРАНЕ НА

ПРОЦЕС

Нашият софтуер за работен поток автоматизира планирането на производството, максимизира ефективността и премахва човешката грешка. Нашите квалифицирани техници следват строги стандартни процедури за работа.

ПОДДРЪЖКА НА

МАШИНИТЕ

Всички наши машини са рутинно калибрирани и преминават редовна профилактична поддръжка. Ние проследяваме повреди на части, за да наблюдаваме и максимизираме работата на всяка машина.

КОНТРОЛ НА

КАЧЕСТВОТО

Нашият процес на проверка и тестване утвърждава стандартите за качество за всяка част. Това ни позволява да идентифицираме и коригираме повреди преди изпращането на части.

Толеранси за 3D принтиране

3Д принтирани части
Технология Толеранс
Fused Deposition Modeling (FDM) ± 0.5% с долна граница от ± 0.5 mm
Stereolithography (SLA) ± 0.5% с долна граница от ± 0.15 mm
Selective Laser Sintering (SLS) ± 0.5% с долна граница от ± 0.3 mm

Често задавани въпроси

Осигуряването на качество включва проверка на проекта, планиране на процеса, поддръжка на машината, стандартни експлоатационни процедури и одити. Те са мерките, които предприемаме, за да предотвратим повреди и да поддържаме стандарти по време на производството.

Процесът на контрол на качеството гарантира, че частите са произведени по стандарт.

СОРТИРАНЕ + ПОДРЕЖДАНЕ НА ЧАСТИ

Бързата визуална проверка е първата стъпка, за да се уверим, че частите са отпечатани правилно

ПРОВЕРКА НА КОЛИЧЕСТВОТО ЧАСТИ

Частите се броят, за да се провери отпечатаното количество спрямо листа за поръчка

ИЗМЕРВАНЕ

Измерването на критичните размери гарантира, че сме произвели части до необходимия толеранс

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНОСТТА

И накрая, ние проверяваме за малки повърхностни дефекти и качеството на довършителните работи

Започнете производство с Makeseum сега

Опитайте най-лесния и бърз начин да пуснете продукта си на пазара.