Рекламация - Makeseum

Рекламация, връщане и замняна на продукти

Скъпи Клиенти, ако имате неразрешен проблем/въпрос свързан с даден продукт, Ви уведомяваме че съгласно ЗЗП имате право да върнете закупения от Мейкзиъм ЕООД продукт в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на продукта. Необходимо е да попълните формата и да изразите с недвусмислено съобщение отказът си. Вашето искане за връщане на продукт, ще бъде обработено в делнични дни и само след попълване на онлайн формата.

ВАЖНО: На връщане в 14 дневен срок подлежат продукти закупени само от Физически лица. Продукти, закупени с фактура от Юридически лица не подлежат на връщане.

Продукти, изработени по поръчка за клиента не подлежат на връщане, освен ако не отговарят на съдържанието на първоначалната поръчка или стандартите за качество на Makeseum.

За да бъде уважена рекламацията Ви е необходимо да върнете продукта/продуктите, закупени от фирма Мейкзиъм ЕООД в търговски вид, в оригиналната опаковка и пълен комплект, точно по начина, по който сте ги получили. Пазете всичко в оригинален вид – кутии, книжки, найлончета и торбички. Оригиналната опаковка, всички книжки и документи, включително документите за собственост, трябва да са здрави, да не са надраскани или повредени. Стоки, които не са в оригиналната си опаковка или липсват части от нея, както и наранен, изтрит или скъсан сериен номер и/или гаранционна лепенка не подлежат на връщане.

Фирма Мейкзиъм ЕООД си запазва правото да откаже одобрение на Вашата рекламация в случай, че някое от условията не е спазено. След попълване на формата, ще получите отговор с инструкции. Сумата за възстановяване ще бъде изплатена по банкова сметка, предоставена от клиента във формата.

След изтичане на 14-дневния срок, продукт, закупен от Мейкзиъм ЕООД подлежи само на ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ. За Ваше улеснение и информация прилагаме извадка от ЗЗП:

„Чл. 50. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:
1. сключване на договора – при договор за услуги;
2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба

Чл. 52. Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по чл. 50.

Чл. 55. Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
(2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.”

В случай на фабричен дефект, който е установен при получаването на продукта, клиентът връща същия за сметка на търговеца и той бива заменен със същия, или подобен след предварителна уговорка с клиента. В този случай транспортните разходи са за сметка на Мейкзиъм ЕООД.

Ако при самото получаване на стоката, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране, не съотвества на поръчката, има явни дефекти или има липси, рекламацията и застраховката ще бъдaт уважени само в присъствието на куриера. В този случай, моля, незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й.

В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията може да се счете за недействителна и стоките са приети без забележка. Рекламация при скрити дефекти на стоката се предявява при откриването им.

ВАЖНО: При предявяване на рекламация и изпращане на продукт, обратно към Мейкзиъм ЕООД, съгласно чл.55, разходите по транспорт са за сметка на клиента. Клиентът има право сам да избере начин за връщане и спедиторска фирма, която да извърши услугата. В случай, че изпратена пратка по рекламация към Мейкзиъм ЕООД, не е заплатена като стойност от клиента, Мейкзиъм ЕООД ще възстанови сума по одобрена рекламация, от която ще бъде удържана фиксирана сума от 5.00 лв. с ДДС. Получена пратка по рекламация се проверява от служител на Мейкзиъм ЕООД в присъствието на куриер и състоянието на продукта се установява в момента на неговото получаване. За да бъде одобрена рекламация на продукт/и, въпросния/те минават през оценка на състоянието от служител на Мейкзиъм ЕООД.

При предявяване на рекламация, без значение дали предявяването й е в 14-дневен срок от датата на получаване, или след него, когато продуктът подлежи на гаранционно обслужване, е нужно да върнете с пратката всички получени покупателни и допълнителни документи и разяснителни бланки (фактура, разписка, касов бон, гаранционна карта и др.). За да предявите рекламация за продукт, закупен от онлайн магазин Makeseum.com, моля попълнете електронния формуляр по-долу.

100% възстановяване на парите се извършава по банков път, след като стоката бъде върната със стокова разписка (касова бележка) и проверена от наш служител, само при условие, че не е нарушен търговския вид или целостта на стоката (разкъсана опаковка, премахнати етикети и други), в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

При констатация на нарушен търговски вид или следи от употреба, може да бъде предоставена само частична компенсация.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ...........................

 

/името на търговеца/

 

................................................................................ 

 

/адрес, ЕИК/

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

 

.......................................................... /описание на продукта/

 

Стоката е поръчана на ......................

 

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

.................................................................................../Име на потребителя/

 

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

 

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/