Лазерно маркиране - Makeseum

Лазерно маркиране

Какво представлява маркирането на части?

Маркирането на части е достъпен метод за добавяне на лога или персонализиран текст към вашите дизайни и често се използва за номериране на отделни части по време на пълномащабно производство.

За да поискате маркиране на част, трябва да предоставите следното:

  • 3D модел на частта
  • Векторен файл с геометрията или текста, необходим за маркиране
  • Технически чертеж, указващ точното място за маркиране

Готови ли сте с файловете? Свържете се с нас.

Лого и текст

Лазерното гравиране е достъпна технология, която ви дава повече свобода на дизайна. Това е отличен избор за лога и текст, които е трудно да се възпроизведат само чрез 3D принтиране.

Обикновено маркирането на компонент, вместо неговото 3D принтиране като част от модела, също е значително по-рентабилно, особено когато се изискват остри ъгли.

Номериране на части

Маркирането на части е поставяне на възходящи серийни номера на компоненти, за да се даде възможност за проследяване. Това най-често се използва за крайни компоненти.

Нашите възможности

Маркирането на части е достъпно за всички поръчки, използващи лазерно гравиране. За повече информация или за заявка на оферта, моля свържете се с нас.

Лазерно гравиране

Лазерно гравиране

Лазерното гравиране е едновременно бързо и точно. То предлага дълготрайна маркировка, която не избледнява с течение на времето и често се използва за серийни номера. Цветът на гравюрата обикновено е естественият цвят на суровината.

Започнете производство с Makeseum сега

Опитайте най-лесния и бърз начин да пуснете продукта си на пазара.